SLUŽBY

 

NON-STOP 604 542 043

info@ph-security.cz

CZ

EN

RU

PH - Security servis s.r.o.

OSTRAHA A OCHRANA VIP OBJEKTŮ, REZIDENCÍ, HOTELŮ, KONFERENCÍ A KONGRESŮ, APOD.

Pro tento typ objektů, resp. i jednorázových akcí zajišťujeme služby pomocí vybraných pracovníků.

 

Uvedený typ objektů, s ohledem na přítomnost VIP klientely, zvýšená rizika i potřebu vysoce profesinálního vystupování pracovníků ostrahy a ochrany vyžaduje specifický přístup k plnění úkolů s důrazem na reprezentaci především samotného objektu, či klientů.

Zvlaštní důraz u našich pracovníků klademe na znalost morálních a etických norem pro různá etnika a národy, na odlišnosti v oblasti verbální i neverbální komunikace, společenská pravidla apod.

 

Uvědomujeme si, že úroveň našich pracovníků bude jedním z kritérií, podle kterých bude hodnocena i úroveň našeho klienta. Proto, při poskytování uvedených služeb klademe důraz  na výběr a přípravu pracovníků, přičemž pracovníci , kteří absolvují výběrové řízení úspěšně, procházejí obdobím dlouhodobé přípravy.

 

Tito pracovníci jsou mimo jiné připraveni i v následujících oblastech:

 • Verbální a neverbální komunikace.
 • Morální a etická pravidla.
 • Základy psychologie.
 • Hotelové, příp. kongresové prostředí - odlišnosti od běžných objektů.
 • Chování, resp. vystupování pracovníků vůči personálu, resp. klientům.
 • Eletronické ochranné a hlásné systémy.
 • Evidence událostí a zpracování reportingu.
 • Rizikové faktory uvedených objektů.
 • Kontrolní mechanizmy, preventivní opatření.
 • Požární ochrana a prevence.
 • Evakuační činnost.
 • Součinnost organizačních složek objektů s ochrannou službou.
 • Činnost hotelových detektivů.
 • A další dle povahy objektu, příp. specifických požadavků klienta.

 

© PH - Security servis s.r.o., všechna práva vyhrazena.